Przeskocz do treści

Kostka Rubika 4x4x4 to zagadka, której poziom trudności został znacznie podwyższony w porównaniu do wersji 3x3x3. Wiąże się to z dodaniem dodatkowego rzędu klocków, który wpływa na parzystość kostki, czyli brak klocka centralnego. Właściwość ta wpływa na konieczność zmiany techniki układania kostki i dopasowania nowych algorytmów.

Układanie kostki Rubika 4x4x4 powinno zacząć się od odpowiedniego ulokowania środków. Zadaniem gracza jest zatem ułożenie skupiska centralnych klocków. Jest to łatwy etap, nie wymagający stosowania algorytmów. Ułożenie środków jest instynktowne.

Etap drugi to krawędzie. Kostka Rubika 4x4x4 zaraz po ułożeniu środków, wymaga odpowiedniego uporządkowania krawędzi. Chodzi o to, by utworzyć pary na wszystkich dwunastu krawędziach. Tu będzie konieczne już zastosowanie algorytmu. Jako, że niszczy on ułożenie niektórych klocków, w jednym boku krawędzi należy ulokować nieułożone jeszcze klocki. Ważne na tym etapie jest by stosować metodę lustrzanego odbicia w sytuacji, kiedy klocki będą ulokowane naprzeciw siebie w odwrotnym skosie.

Etap trzeci, czyli końcowy, to układanie resztki kostki. Poprawne wykonanie dwóch pierwszych etapów powoduje, że zostaje uzyskany efekt typowej kostki o budowie 3x3x3. Teraz należy kontynuować układanie kostki stosując techniki znane właśnie z układanki o charakterze 3x3x3. Należy jednak pamiętać, że nie można zburzyć uzyskanego efektu. Dlatego, można poruszać jedynie ścianami zewnętrznymi.